Kotlovi na čvrsto gorivo

Kotlovi na čvrsto gorivo su najčešći  izbor većine kupaca na domaćem tržištu, najviše zbog povoljnih cena uglja i drveta. Imaju visok stepen efikasnosti, kvalitetnu izradu i jednostavni su za održavanje.

Postoje uređaji izrađeni od kotlovskog čeličnog lima i gusani kotlovi od sivog liva. U odnosu na konstrukcijsko rešenje kotlovi na čvrsto gorivo mogu biti toplovodni i trajnožareći,pri čemu ovi drugi imaju bolje sagorevanje,tj. bolju iskorišćenost goriva.

Ni Termo Heat ima u ponudi kotlove domaćih i stranih proizvođača, a posebno bi smo izdvojili sledeće:

Kotlovi na čvrsto gorivo Ekopan Plus „TŽ“

Ekopan Plus „TŽ“ je trajnožareći kotao predviđen  je za zagrevanje stanova, kuća i drugih građevinskih objekata. Opsluživanje jedinice je jednostavno i lako preko kosih vrata.

kotlovi na čvrsto gorivoČvrsta goriva su osnovna goriva, ali se takođe može koristiti i gas i lož ulje, nakon ugradnje odgovarajućeg gorionika.  Ekopan Plus „TŽ“ je izrađen od kotlovskog čeličnog lima debljine 4 mm, a cevne rešetke od bešavnih cevi, što produžava vek upotrebe kotla. 

Ovaj kotao je atestiran na Mašinskom fakultetu u Nišu i pokazao je vanserijske rezultate - stepen korisnog dejstva je preko 87%.

Snaga kotlova kreće se od 25kW do 60kW. Garancija na uređaj je 2 godine, a uslov je pravilna montaža prema proizvođačkom uputstvu.

Radijator Kraljevo – Model C – zakošeno ložište

Napravljeni su od kotlovskog lima debljine 4 i 5mm i imaju gornje sagorevanje, pa najveći stepen iskorišćenja imaju sa ugljem, drvetom i biomasom.

Toplovodni C – zakošeno ložišteOsnova ložišta su gusani rostovi koji se zagrevaju prilikom sagorevanja i na taj način se umanjuje efekat kondezacije i dolazi do potpunijeg sagorevanja, pa je i pojava katrana i čadji u kotlu smanjena.

Serija C omogućava i veoma lako priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem što je jedan od najbitnijih uslova za siguran i bezbedan rad kotla.

Serija C se proizvodi u nazivnim snagama od 25 do 50 kW.

Radijator – Toplovodni R – pravo ložište

Serija R je napravljena od ugljeničnog čelika debljine 5 i 6 mm. Imaju rešetku koja se hladi vodom, koju čine bešavne cevi kotlovskog kvaliteta C1212.

Serija R pravo ložišteTakođe rade po principu gornjeg sagorevanja, te stoga pokazuje najbolju iskorišćenost kada se kao gorivo koriste granulirani ugljevi, koks, drveni otpad, seckano drvo, bio masa.

Serija R ima bakarni izmenjivač toplote na koji se dodaje ventil za termičko osiguranje oticanjem.

Ovi uređaji su otporniji prema pojavi kondezacije i nisko temperaturne korozije i za rad i sagorevanje su im potrebne manje promaje dimnjaka. Proizvode se u snagama od 65 do 250 kW.

Radijator - Trajnožareći sa kosim ložištem K

U proizvodnji ovih kotlova koriste se limovi 4 i 5 mm. Kotlovi iz ove serije imaju donje sagorevanje, pa su trajnožareći, tj. možete ih napuniti gorivom do samih vrata za loženje bez straha da će se vatra ugasiti.

trajnožareći serija kSerija K ima veliki spremnik za ogrev, pa je moguće celodnevno grejanje sa jednim do dva punjenja. Ugrađen je i bakarni izmenjivač toplote koji služi za priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem.

Što se tiče stepena iskorišćenja, najbolje rezultate je dalo drvo (preko 80%), rezultati su slični i kada se koriste zajedno drvo i ugalj, dok loženje samo ugljem treba izbegavati jer je stepen iskorišćenja manji nego kod "C" serije. Proizvode se u snazi od 18 do 80kW.

Gas Inženjering - Trajnožareći kotao „GiM TK“

Trajnožareći kotao GiM TK je predviđen za loženje srednje kaloričnim ugljem, uz jednostavan prelaz na tečno ili gasovito gorivo uz pritisak do 3 bara.
Trajnožareći GiM TK
Konstrukcija i dizajn su savremeni, ima dvostruki zid i rešetku hlađenu vodom.

Proizveden je od atestiranog kotlovskog lima i izolovan mineralnom vunom, zbog čega ima minimalne toplotne gubitke.

Ima visok stepen iskorišćenja i malu emisiju štetnih gasova. Ložiše mu je koso, i jednostavan je za upotrebu i čišćenje. Proizvode se u snagama od 25 do 105kW.

Termomont – kotlovi na čvrsto gorivo

Standardni program kotlova namenjen za sve tipove čvrstog goriva (mrki ugalj, drvo, briket, pelet, biomasa) uz ručno loženje. Kotlovi su izrađeni od čeličnog lima optimalne debljine čime se garantuje dug radni vek i otpornost na većim temperaturama. Debljina lima TERMOMONT kotlova iznosi 5mm, osim delova manje izloženih termičkim dilatacijama koji su debljine 4 mm.

Po svojoj unutrašnjoj konstrukciji kotlovi imaju dve promaje (TKK) odnosno tri horizontalne (TKK3, TKU3) ili tri vertikalne promaje (TŽK). Promaje predstavljaju dodatne pregrade iznad ložišta kotla koje usporavaju prolaz dimnih gasova ka dimnjaku, samim tim više toplote ostaje u kotlu što znači veću iskorišćenost tj. manju potrošnju goriva.

Kotlovi su izrađeni prema Evropskoj normi EN 30325 i ISO 9001 standardu o kontroli kvaliteta. Ispitivanje kotlova je izvršeno na pritisku od 6 bar-a. Garancija kotla iznosi 5 godina. Garancija na električne komponente iznosi godinu dana.

Termomont čvrsto gorivoSastavni deo kotla čine pepeljara, češalj ložišta, pribor za čišćenje i termometar (TKK3, TKU3, TŽK). Na sve modele moguća je dogradnja gorionika na pelet (ili tečno gorivo). Kotao TKK takođe može doći i u verziji sa električnim grejačima.

Modeli TKK i TKKU 14 KW - 80 KW - Dve promaje, koso ložište, najbolji odnos cene i kvaliteta!

Model TKK3 25 KW - 90 KW -Tri promaje, koso ložište, bolje sagorevanje, manja potrošnja! Idealan za dodatnu ugradnju gorionika na pelet!

Model TKU3 20 KW- 50 KW - Tri promaje, ravno ložište i odvojena isporuka oplate i tela kotla. Odličan za dodatnu ugradnju gorionika na pelet i bogata oprema (termostat pumpe).

Model TŽK 26KW -  52 KW – Tri vertikalne promaje: trajno žareći kotao (za dimnjake od 7 m naviše), ravnomerna snaga i stabilna temperatura uz obaveznu ugradnju mešnog ventila i do deset sati neprekidnog rada bez loženja!

Etažni kotlovi štednjaci TEMY

Etažni kotlovi-štednjaci TEMY, izuzetno jednostavni za rukovanje, korišćenje i održavanje, u sebi objedinjuju nekoliko funkcija: etažno grejanje prostorija, kuvanje i pečenje. Kotlovi-štednjaci su proizvedeni i atestirani prema preporukama Evropskih normi za kućne kotlove-štednjake EN 12815 odnosno EN 12809 o čemu svedoče i uverenja TSU Instituta iz Slovačke, kao i Mašinskog fakulteta u Nišu.

Svi modeli se odlikuju velikom zapreminom kotlovske vode do 65l čime se garantuje kvalitetno radijatorsko grejanje za razliku od sličnih proizvoda na tržištu sa veoma malom zapreminom. Količina dovedenog vazduha za optimalno sagorevanje je regulisana automatskim regulatorom promaje koji se serijski ugrađuje u sve modele. Kotlovi poseduju sekundarni otvor na donjim vratima. Gornja vrata ložišta kao i vrata pećnice su izrađena od vatrostalnog stakla.

Izlaz dimnih gasova (dimnjača) može biti na zadnjoj strani kotla ili na gornjoj strani grejne plotne. Samom kupcu je prepušteno gde će povezati kotao na dimnjak čime se olakšava smeštaj kotla-štednjaka u prostoriji.

Etažni kotlovi štednjaci TEMYPLUS modeli sa i bez pećnice poseduju mogućnost odvojenog rada u letnjem periodu bez uključivanja grejanja. Za tu svrhu neophodno je pomeriti rešetku u ložištu na za to predviđene nosače. Ukupna snaga kotlova-štednjaka važi za cepanice drveta (kalorijske moći oko 15 MJ/kg).

TEMY kotlovi nemaju izolaciju tako da toplotu predaju i direktnim zračenjem okolini. Snaga predata instalaciji centralnog grejanja je posebno naznačena. Garancija na kazan proizvoda iznosi 5 godina, a godinu dana na ostale komponente.

Za maksimalnu sigurnost pri radu naših kotlova u Vašem domaćinstvu neophodna je ugradnja ispusnog sigurnosnog termičkog ventila (ISTV). TEMY PLUS kotlovi imaju ugrađen izmenjivač toplote za priključenje ovog ventila.

Model TEMY S toplovodni kotao-štednjak 10-25 KW drvo, ugalj, (električna energija)

Model TEMY PLUS toplovodni kotao-štednjak 12-30 KW, drvo, ugalj

Model TEMY PLUS P toplovodni kotao-štednjak sa pećnicom 25 KW, drvo, ugalj.

Megal – Trajnožareći TKM (MTR) koso ložište

Predviđen je za loženje srednjekaloričnim ugljevima i drugim čvrstim gorivima, a postoji i mogućnost upotrebe tečnih i gasovitih goriva.

Postoje dve varijacije, sa otvorom za čišćenje levo i sa otvorom za čišćenje desno.

tkmOdlikuje ih čisto i potpuno sagorevanje, te imaju visoki stepen korisnog i malu emisiju štetnih gasova. Imaju dugo vreme gorenja jednog punjenja, od 7 do 12 sati u zavisnosti od opterećenja.

Pored dobrog stepena iskorišćenja goriva kotlovi tipa TKM imaju i veoma dugi vek trajanja.

Proizvode se u snagama od 18 do 80kW.

Megal – Toplovodni MVS pravo ložište

Toplovodni kotao MVS predviđen je za loženje srednjekaloričnim i kaloričnim ugljevima, a mogu se koristiti i druga čvrsta goriva, kao i tečno i gasovito gorivo.

mvsGorivo kreće sa sagorevanjem na širokoj rešetki, gori od naniže prema gore, a nesagoreli gasovi se pale sekundarnim vazduhom pa je zato pogodan za sagorevanje i goriva sa dugim plamenom.

Pošto ga oblik ložišta čini pogodnim i za upotrebu gasovitih i tečnih goriva ovaj uređaj poseduje univerzalnost u eksploataciji.

Izrađen je od visokokvalitetnih kotlovskih limova, ima brzo temperaturno reagovanje i odličnu izolaciju. Snage od 35 do 140kW.

Zastava Metal Trajnožareći TFF koso ložište

TFF je predviđen za zatvorene i otvorene sisteme grejanja pri režimu rada 90/70° C i pritiska do 2,5 bara.

Zastava Metal Trajnožareći TFFKoristi srednjekalorične ugljeve, a može se koristiti i drveto, karton, papir i drugi otpaci iz domaćinstva.

Gorionik se nalazi u donjem delu, dok široka gornja vrata omogućavaju lako loženje. Ima visok stepen iskorišćenja energije, veoma je lak za upotrebu i održavanje – čišćenje, vrhunskog je kvaliteta i dugog veka trajanja.

Za optimalan i dug rad kotla potrebna je ugraditi mešajući ventil. Proizvodi se u snagama 23, 32, 40, 50 i 63 KW.

BOSCH SOLID 2000B

Tropromajno trajnožareći kotao na čvrsta goriva. Može se se ložiti na ugalj ili drva, potrebni su dimnjaci veći od 7 metara.
BOSCH SOLID 2000B
Široki asortiman, sedam stepeni snage (12 - 45 kW). Veoma se jednostavno se instaliraju i imaju dug vek trajanja.

Opsluživanje ovog uređaja je veoma jednostavno i ima odličan odnos kvalitet-cena. Na ovaj kotao moguća je i ugradnja gorionika za pelet.

BOSCH takođe ima u ponudi peletne setove koji se sastoje od kotlova i komplenog sistema za sagorevanje peleta.

Centrometal kotlovi

Kotlovi EKO-CK proizvode u stepenima snage od 20 do 110 kW i predviđeni su za loženje čvrstim gorivom, tečnim gorivom ili gasom. Najviša radna temperatura ovih uređaja je 90 °C, a najviši radni pritisak je 2,5 bara.

Etažni kotlovi EKO-CEK su namenjeni za zagrevanje manjih površina i kuvanje i ugrađuju se na otvorene sisteme centralnog grejanja.

Proizvode se sa toplotnim učinkom od 23 kW i postoje 2 modela - verzija A sa cirkulacionom pumpom i slavinom za punjenje i pražnjenje, ili verzija B bez toga. Moderno su dizajnirane i nisu velike, pa se uklapaju u standardne dimenzije kuhinjskih elemenata. Poseduju standard ISO 9001/2000.

Centrometal kotloviEtažni kotlovi BIO-PEK su predviđeni za grejanje manjih objekata, kuvanje i pečenje. Ugrađuju se u otvorene i zatvorene sisteme centralnog grejanja. Proizvode se u dve veličine toplotnog učinka od 23 i od 29 kW i u dve varijante, sa levim ili desnim priključkom za dimnjak. Takođe su veoma pogodni za ugradnju u kuhinjama i proizvedeni su u skladu sa ISO 9001/2000.

Toplovodni etažni kotlovi BIO-CET su predvidjeni za loženje čvrstim gorivom, a namenjeni su za grejanje manjih objekata i kuvanje. Izradjuju se u tri veličine nazivnog toplotnog učinka od 17, 23 i 29 kW i u dve verzije, sa levim ili desnim priključkom za dimnjak.

Sam naziv "etažni" ne isključuje njihovo korišćenje za zagrevanje i više od jedne etaže, ako je potreba za toplotom u skladu s njihovim nazivnim učinkom. Mogu se ugradjivati u otvorene i zatvorene sisteme centralnog grejanja. Izradjeni su u skladu sa standardom ISO 9001/2000.

Uz uređaje kao što su kotlovi na čvrsto gorivo, Centrometal ima u ponudi i peletne setove i gorionike na pelet.

Protherm kotlovi

Protherm FCK toplovodni kotao sa kosim ložištem predviđen je za zagrevanje kuća, poslovnih i drugih objekata, a kao energente koristi ugalj, drvo i briket.

Protherm
Obavezna je ugradnja regulatora promaje zbog regulisanja dotoka vazduha u ložište. Ovakva regulacija je prvi stepen zaštite od pregrevanja. Stepen iskorišćenja 75%-88%. Snaga 30, 40 i 50 KW.

Protherm FK toplovodni kotlovi sa zakošenim ložištem – pored zagrevanja kuća, stambenih i poslovnih prostora, koristi se i za zagrevanje staklenika, plastenika, sušara i hala u temperaturnom režimu 90/70°C.

Mogu se ugraditi pojedinačno ali i nekoliko njih u seriji, u zavisnosti od projektovanog kapaciteta. Za loženje se koristi srednje kalorični ugalj i drva.

Imaju kompaktnu čelično-zavarenu konstrukciju, proizvedeni od atestiranog kotlovskog lima i bešavnih kotlovskih cevi. Stepen iskorišćenja 75%-88%. Snaga od 25 KW do 80 KW.

WVTerm Stadler kotlovi na čvrsto gorivo

Uređaj HS je predviđen za loženje svim vrstama uglja i drveta. Ima velika kosa vrata i veliko ložište što pa je opsluživanje lako i moguće je punjenje velikim količinama energenata. Priključak za dimnjak se nalazi pozadi. Ložište ima ugrađen cevni registar sa turbulatorima za bolju izmenu toplote.

Iskorišćenost je veoma visoka, čak do 88%. Takođe ima ugrađen predgrejač povratne vode kao i vodom hlađene rešetke što onemogućava niskotemperaturnu koroziju. Lak za upotrebu, čišćenje i održavanje. Uz kotao dolazi termometar, oplata sa izolacijom, i pribor za čišćenje. Snaga 25, 32 i 43 KW.

WVTerm Central 24 i 28. Ova serija je predviđena za loženje srednje kaloričnim ugljem bez jalovine i drvima. Imaju veoma visok stepen iskorišćenja, te su stoga i troškovi grejanja niži. Imaju velika za loženje pa su punjenje i čišćenje vrlo jednostavni. Pošto imaju poteznu rešetku moguće je i čišćenje tokom rada.

WVTerm StadlerRežim rada se menja pomoću regulatora promaje koji automatski vrši regulaciju dovoda vazduha. Central 28 ima u sebi keramičku komoru što omogućava potpunije sagorevanje goriva. Ovi uređaji moraju biti osigurani posudom za otvoreni sistem grejanja. U minimalnom režimu rada, jedno punjenje je dovoljno za 12 sati rada.  Uz kotao se dolazi regulator promaje, oplata, pepeljara, termometar i pribor za čišćenje. Snaga 24 i 28 KW

WVTerm Central Termik 23 KW etažni kotlovi su zbog svojih malih dimenzija i estetike idealno rešenje za stambeni prostor u kome ne postoji mogućnost instaliranja klasične kotlarnice. Njegove osnovne prednosti su ugradjena ploča pa u prostoriji gde se nalazi nema potrebe za dodavanjem radijatora, automatski regulator promaje koji omogućava trajno žarno izgaranje, kao i potezna rešetka koja omogućava čišćenje i dok kotao radi.

Uređaj mora biti osiguran posudom za otvoreni sistem grejanja. Pri minimalnom opterećenju, jednom punjenje omogućava i do 12 sati rada. Ovi kotlovi na čvrsto gorivo dolaze uz termometar, oplatu sa izolacijom, regulator promaje, turbulator i pribor za čišćenje.